عرقيات مفيد سنگ كليه

بسياري از مردم عزيز سنگ كليه دارند و از درد آن رنج ميبرند كه درد آن خيلي بيشتر از ساير دردهاي بدن است .

در اين پست به شما عزيزان عرقيات گياهي را معرفي ميكنيم كه در صورت استفاده ي منظم اين عرقيات سنگ كليه شما به صورت حتمي دفع ميشود

البته همراه با مصرف اين داروها ورزش هاي نظير دو ميداني و طناب و پرش توصيه ميشود .

عرقيات مفيد سنگ كليه

 

داروي گياهي مناسب سنگ كليه سه عرق به نام هاي عرق نسترن ، عرق خارخاسك ، عرق خارشتر ميباشد

اصل اين عرقيات را تهيه كرده و با هم مخلوط كنيد و هرروز دو تا سه فنجان به صورت منظم ميل كنيد .

براي اطلاعات بيشتر در راجب دفع سنگ كليه روي عكس بالا كليك كنيد تا به سايت مربوطه گياهان دارويي هدايت شويد